08.-15.09. Ruska bajka Sankt Peterburg & Moskva

Cijena 8-dnevnog putovanja iznosi 9950 kn, popust uplatom u gotovini do 15.04.

Cijena putovanja:

Preuzmite cijeli program

Pošaljite nam upit ili poruku vezanu za ovaj program